Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης διαδικτυακής ψηφιακής συλλογής έργων τέχνης που υποστηρίζει τη συγκριτική παρουσίαση τους : εφαρμογή στο υλικό της έκθεσης «Απηχήσεις της Αρχαιότητας στο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου»

Thumbnail Image
Date
Authors
Περικλέους, Περικλής
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιείται η σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης της εμπειρίας αλληλεπίδρασης με τα έργα τέχνης. Το εργαλείο να παρέχει την δυνατότητα παρουσίασης σε παράθεση δύο έργων τέχνης διαφορετικών ιστορικών περιόδων και η αναζήτηση σχέσεων μεταξύ τους (σχέσεων μορφής, χειρονομιών, σύνθεσης, κλπ). Ο επιμελητής της έκθεσης και ο ιστορικός τέχνης θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν την επιλογή μοτίβων που θα ταιριάξουν στα έργα της συλλογής τους. Θα μπορεί να συμβάλει ώστε οι εκθέσεις να γίνουν ελκυστικότερες για το ευρύ κοινό, καθώς θα μπορούσαν να διεγείρουν το ενδιαφέρον και να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της δομής του έργου. Στην εισαγωγή προσδιορίζεται το πεδίο του προβλήματος και επεξηγούνται βασικές έννοιες και ορισμοί. Κατόπιν, εξετάζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής και παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για τις δυνατότητες και τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου. Ακολουθεί η περιγραφή της έρευνας που διεξήχθη και γίνεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Τέλος, γίνονται μερικές προτάσεις για μελλοντική έρευνα με βάση τα συμπεράσματα. Σύνδεσμος διαδυκτιακής εφαρμογής: https://thesis.pericles.cy
Description
Keywords
Διαδικτυακές εφαρμογές, Οπτική αντίληψη, Ιστορία της Τέχνης, Εκτίμηση έργων τέχνης, Ιχνηλάτηση βλέμματος, Μουσεία, Επιμελητές συλλογών
Citation