Διαδικτυακή πλατφόρμα ανάλυσης της συμπεριφοράς χρηστών χώρου συζητήσεων σε διαδικτυακά μαζικά μαθήματα

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Βερούχης, Γεώργιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η ανάλυση συναισθήματος αποτελεί μια από τις πλέον δημοφιλείς τεχνολογίες επεξεργασίας κειμένων τα τελευταία χρόνια. Μέσω αυτής πολυάριθμοι οργανισμοί και φυσικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις που αφορούν την γνώμη της κοινής γνώμης πάνω σε συγκεκριμένη θεματική. Μια εκ των πλουσιότερων πηγών πληροφορίας-κειμένου χρηστών προς ένα προϊόν είναι τα φόρουμ των μαζικών διαδικτυακών ανοικτών μαθημάτων (MOOCs) και αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα φαινόμενα στην διαδικτυακή εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Η αυξημένη απήχηση των MOOC τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει πλήθος μαθητών που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμος από τους διδάσκοντες, σε σημείο που η επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και μαθητών γίνεται αδύνατη. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου-λογισμικού (ForumInspector) σχεδιασμένο με βάσει τις αρχές που διέπουν το ανθρωποκεντρικό σχεδιαστικό μοντέλο, με σκοπό την ενίσχυση του έργου του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των διδασκόντων \tl{MOOC}, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της ανάλυσης συναισθήματος, της επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων, των διαδραστικών και διαδικτυακών τεχνολογιών. Προτείνει επίσης μεθοδολογία παρουσίασης στατιστικών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους διδάσκοντες για να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις κοινωνικές δυναμικές και τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών και των βοηθών εκπαιδευτή (ΤΑ) μεταξύ τους, μέσα από τις συζητήσεις του στο φόρουμ. Για το συγκεκριμένο εργαλείο πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της ευχρηστίας της διεπαφής του, και της χρησιμότητάς του στο να υποστηρίξει τους διδάσκοντες σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι το ForumInspector δεν παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα ευχρηστίας και ότι μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους διδάσκοντες σε τρέχοντα μαθήματα.

Description

Keywords

Ανάλυση συναισθήματος, Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, Μεγάλα δεδομένα, Ανθρωποκεντρική σχεδίαση, Διαδικτυακά μαθήματα

Citation