Η πρακτική benchmarking και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-08

Authors

Παπαγιαννάκης, Αντώνιος
Μάντης, Γεώργιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τον ρόλο του benchmarking στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και να αναλύσει τους διάφορους τύπους πρακτικής που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του. Σκοπός είναι να εξεταστούν πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία από κορυφαίες επιχειρήσεις, να αξιολογηθούν τα οφέλη που προσφέρει η διαδικασία του benchmarking και να παρουσιαστεί μια λεπτομερής μεθοδολογία για την υλοποίησή της σε μια επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, θα διερευνηθεί πώς η διαδικασία του benchmarking μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις. Αρχικά παρουσιάζεται μια ανάλυση του ορισμού, της ιστορικής εξέλιξης και των διάφορων τύπων του benchmarking. Επίσης, παρουσιάζεται η διαδικασία εφαρμογής του benchmarking ως εργαλείο ποιότητας. Σημαντικό στοιχείο της εργασίας αποτελούν οι πρακτικές εφαρμογές του benchmarking, όπου αναδεικνύονται μέσα από περιπτώσεις εταιρειών όπως η McDonald's, η Toyota, η Apple, η Ford, η Amazon και η Coca-Cola. Η εκτενής ανάλυση αυτών των case studies προσφέρει σημαντική πρακτική κατανόηση για το πώς το benchmarking μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης και ποιότητας. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση και την εφαρμογή του benchmarking, αποδεικνύοντας την σημασία και την αξία του στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Description

Keywords

Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων, Ποιότητα, Επιχειρήσεις, Συνεχής βελτίωση επιχειρήσεων

Citation