Ψηφιακό μάρκετινγκ και επωνυμία : η επίδραση του μάρκετινγκ εκδηλώσεων στην αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και στην αφοσίωση στη μάρκα

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Ημερομηνία

2024-02-25

Συγγραφείς

Μαρκοπούλου, Παναγιώτα

Τίτλος Εφημερίδας

Περιοδικό ISSN

Τίτλος τόμου

Εκδότης

Περίληψη

Αυτή η εργασία διερευνά τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ εκδηλώσεων στην αναγνώριση επωνυμίας και την αφοσίωση στην επωνυμία και το πώς τα δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν τις απόψεις των ερωτηθέντων για αυτές τις μεταβλητές. Η μελέτη χρησιμοποιεί ανάλυση παλινδρόμησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκδηλώσεων μάρκετινγκ. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το μάρκετινγκ εκδηλώσεων ενισχύει σημαντικά την αναγνώριση και την αφοσίωση της επωνυμίας, με μια ισχυρότερη συσχέτιση που παρατηρείται στην αφοσίωση στην επωνυμία. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της δημιουργίας ελκυστικών, πολυαισθητηριακών και διαδραστικών εμπειριών σε εκδηλώσεις μάρκετινγκ για την ενίσχυση ενός συναισθηματικού δεσμού με το κοινό. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων και η συχνότητα της συμμετοχής σε εκδηλώσεις εμφανίζονται ως σημαντικοί δημογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις για την αναγνώριση της επωνυμίας και την αποτελεσματικότητα της εκδήλωσης. Οι γυναίκες και οι συχνοί συμμετέχοντες εκδηλώνουν πιο ευνοϊκές αντιλήψεις, υποδηλώνοντας την ανάγκη για προσαρμοσμένες στρατηγικές εκδηλώσεων για την κάλυψη διαφορετικών τμημάτων κοινού. Συνολικά, η έρευνα συμβάλλει στην κατανόηση της πολύπλευρης φύσης του μάρκετινγκ εκδηλώσεων και του ρόλου του στην ενίσχυση της προβολής της επωνυμίας και στην ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών, υποστηρίζοντας ολιστικές, εμπειρικά πλούσιες προσεγγίσεις μάρκετινγκ.

Περιγραφή

Λέξεις-κλειδιά

Μάρκετινγκ εκδηλώσεων, Αφοσίωση στη μάρκα, Αναγνωρισιμότητα μάρκας

Παραπομπή