Η επίδραση των μαθησιακών και συναισθηματικών δυσκολιών στη σχολική επίδοση των μαθητών επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ)

Thumbnail Image
Date
Authors
Κωνσταντινοπούλου, Δέσποινα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των συναισθηματικών και μαθησιακών δυσκολιών στην σχολική επίδοση των μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Συγκεκριμένα, εξετάζεται το επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας/κατανόησης, ορθογραφίας και λεξιλογίου των μαθητών με Μ.Δ. Συγχρόνως, διερευνάται ο βαθμός των συναισθηματικών δυσκολιών και προσαρμογής τους στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, αξιολογείται το επίπεδο σχολικής παρακίνησης που διαθέτουν, όπως και η σχολική τους επίδοση. Από την άλλη πλευρά, διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αναγνωστική κατανόηση και γραφή των μαθητών τους με Μ.Δ. Πιο αναλυτικά, εξετάζεται η επίδραση των εν λόγω μεταβλητών σε συνδυασμό με άλλες συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες στις προσδοκίες του εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις προσδοκίες εκπαιδευτικού και στη σχολική επίδοση
Description
Keywords
Μαθησιακές δυσκολίες, Επαγγελματικά λυκεία (ΕΠΑΛ)
Citation