Σχεδίαση και μελέτη εμπειρίας χρήσης υπηρεσίας ERP

Thumbnail Image
Date
Authors
Βαλαχή, Άννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν «συστήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού», δηλαδή ERP συστήματα, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν καλύτερα τις λειτουργίες τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εμπειρία χρήσης τέτοιων συστημάτων να είναι όλο και πιο σημαντική. Υπό αυτό το πρίσμα, δημιουργήσαμε έναν ψηφιακό επιχειρησιακό βοηθό σε μορφή bot το οποίο ενσωματώνεται στο σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού που εμπορεύεται η εταιρεία Softone Technologies, το SoftOne. Με τον συγκεκριμένο επιχειρησιακό βοηθό, θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί κάθε χρήστης του SoftOne ERP και να λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα της επιχείρησης του ή της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Με τον όρο bot ορίζουμε μία αυτοματοποιημένη εφαρμογή (με την μορφή συνομιλητή) που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση απλών και επαναλαμβανόμενων εργασιών. Στη εργασία αυτή, αρχικά αναλύεται τι είναι ένα bot και πως μπορεί να αλλάξει-βελτιώσει τη ζωή των σύγχρονων ανθρώπων. ́Επειτα παρουσιάζονται διάφορες τεχνολογίες που μπορούν να προστεθούν σε bots και να αυξήσουν τις δυνατότητες τους, καθώς και παραδείγματα άλλων bots που έχουν δημιουργηθεί για να επιλύσουν διαφορετικά ή και παρόμοια προβλήματα. ́Επειτα, ακολουθεί μία αναλυτική παρουσίαση των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του επιχειρησιακού βοηθού και εξηγείται πως επιτεύχθηκε η επικοινωνία μεταξύ τους. Ακόμη, δείχνονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες του bot. Τέλος, γίνεται μία αξιολόγηση της ευχρηστίας του επιχειρησιακού βοηθού με άξονες την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση των χρηστών και προτείνονται μελλοντικές επεκτάσεις για το συγκεκριμένο έργο.
Description
Keywords
Συστήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού
Citation