Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων με χρήση του μοντέλου DeLone & McLean : μελέτη περίπτωσης αξιολόγησης του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων

datacite.contributor.RelatedPersonΑντωνοπούλου, Ήρα
datacite.contributor.RelatedPersonΠαπαδόπουλος, Δημήτριος
datacite.contributor.SupervisorΓιωτόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΜαρλαφέκας, Πλάτων
dc.contributor.otherMarlafekas, Platon
dc.date.accessioned2024-06-10T10:19:38Z
dc.date.available2024-06-10T10:19:38Z
dc.date.issued2024-06-07
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) υπό το πρίσμα του μοντέλου DeLone και McLean, ενός ευρέως αναγνωρισμένου πλαισίου αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων. Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε 115 χρήστες, καταγράφοντας τις αντιλήψεις τους σε έξι βασικές διαστάσεις: ποιότητα συστήματος, ποιότητα πληροφοριών, ποιότητα υπηρεσιών, ποιότητα χρήσης, συνολική ικανοποίηση και καθαρά οφέλη. Η ανάλυση, χρησιμοποιώντας περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και μοντέλα παλινδρόμησης, αναδεικνύει σημαντικές σχέσεις μεταξύ αυτών των διαστάσεων και της συνολικής ικανοποίησης των χρηστών. Συγκεκριμένα, η ποιότητα του συστήματος και η ποιότητα των πληροφοριών αναδείχθηκαν ως ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες της ικανοποίησης των χρηστών, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι, ενώ η ποιότητα της χρήσης δεν ήταν σημαντικός προγνωστικός παράγοντας ικανοποίησης, υποδεικνύοντας πιθανή επάρκεια στη χρηστικότητα του συστήματος, οι βελτιώσεις στην προσβασιμότητα των πληροφοριών και την ανταπόκριση του συστήματος θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την εμπειρία των χρηστών. Τα ευρήματα προσφέρουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων εντός των οργανωτικών ρυθμίσεων, εστιάζοντας σε στοχευμένες βελτιώσεις που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των χρηστών και τους οργανωτικούς στόχους. Αυτή η έρευνα συμβάλλει στον ακαδημαϊκό λόγο για την αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος εφαρμόζοντας το μοντέλο DeLone και McLean σε ένα πρακτικό, οργανωτικό πλαίσιο και παρέχει μια βάση για μελλοντικές μελέτες για τη διερεύνηση αυτών των διαστάσεων σε ποικίλα περιβάλλοντα.
dc.description.translatedabstractThis thesis evaluates the effectiveness of the State Aid Information System (ΠΣΚΕ) through the lens of the DeLone and McLean model, a widely recognized framework for assessing information systems. The study employed a structured questionnaire distributed to 115 users, capturing their perceptions across six key dimensions: system quality, information quality, service quality, quality of use, overall satisfaction, and net benefits. The analysis, using descriptive statistics and regression models, highlights significant relationships between these dimensions and overall user satisfaction. Notably, system quality and information quality emerged as strong predictors of user satisfaction, underscoring their critical roles in the system's effectiveness. The study also revealed that while the quality of use was not a significant predictor of satisfaction, indicating potential adequacy in system usability, enhancements in information accessibility and system responsiveness could further improve user experiences. The findings offer actionable insights for optimizing information systems within organizational settings, focusing on targeted improvements that align with user needs and organizational goals. This research contributes to the academic discourse on information system evaluation by applying the DeLone and McLean model in a practical, organizational context and provides a foundation for future studies to explore these dimensions in varied settings.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27127
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
dc.subjectΑξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων
dc.subjectΙκανοποίηση χρηστών
dc.subjectΠοιότητα συστήματος
dc.subjectΠοιότητα πληροφοριών
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών
dc.subject.alternativeInformation systems evaluation
dc.subject.alternativeDeLone and McLean model
dc.subject.alternativeUser satisfaction
dc.subject.alternativeSystem quality
dc.subject.alternativeInformation quality
dc.subject.alternativeService quality
dc.titleΑξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων με χρήση του μοντέλου DeLone & McLean : μελέτη περίπτωσης αξιολόγησης του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων
dc.title.alternativeEvaluation of information systems using the DeLone & McLean model : case study of evaluation of the state aid information system

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ΜΔΕ - ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ.pdf
Size:
1.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: