Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής υβριδικού ημερολογίου με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-10-11

Authors

Τσομώκος, Κωνσταντίνος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι η μελέτη και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής κινητών συσκευών με χρήση της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, έχει ως στόχο την δημιουργία ενός υβριδικού ημερολογίου, δηλαδή την αλληλεπίδραση και την συνύπαρξη του φυσικού/πραγματικού ημερολογίου με το ψηφιακό. Στο ερευνητικό στάδιο της εργασίας, διεξήχθη έρευνα για την θέση που έχει σήμερα τόσο το ψηφιακό όσο και το φυσικό ημερολόγιο. Επίσης, έγινε αναζήτηση για το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των ανθρώπων που αφενός, χρησιμοποιούν μόνο το ψηφιακό ή μόνο το πραγματικό ημερολόγιο, και αφετέρου, κυρίως των ανθρώπων που χρησιμοποιούν και τα δύο είδη, ώστε να κατανοηθούν οι ανάγκες τους, αφού συνιστούν τους πιθανούς χρήστες της εφαρμογής. Έτσι, ορίστηκαν, βάση κάποιας οριοθέτησης, οι τελικοί στόχοι της εφαρμογής. Θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής παρουσίαση όλων των σταδίων υλοποίησης, από το τεχνολογικό υπόβαθρο, στην σχεδίαση και ανάπτυξη κώδικα και τέλος στην αξιολόγηση πραγματικών χρηστών που με την δοκιμή της εφαρμογής συμβάλλουν στην μετέπειτα εξέλιξή της.

Description

Keywords

Επαυξημένη πραγματικότητα, Αναγνώριση χειρόγραφου κειμένου, Υβριδικό ημερολόγιο

Citation