Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων υγείας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-04

Authors

Βαγγέλη, Ελένη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Oι οργανισμοί σήμερα, αντιμετωπίζουν εκατοντάδες κινδύνους για τους οποίους πρέπει να προετοιμαστούν για να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες, τους υπαλλήλους και την επιχειρηματική τους συνέχεια. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να κυμαίνονται από την απειλή φυσικής εγκατάστασης, όπως πυρκαγιά ή απώλεια ισχύος, έως απειλή για την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα πληροφοριακά συστήματα, με την επιχειρηματική έννοια του όρου, είναι συμπληρωματικά δίκτυα και διασυνδεδεμένα στοιχεία που συγκεντρώνουν, διαχέουν και καθιστούν τα δεδομένα χρήσιμα για την ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της διοίκησης. Τα συστήματα πληροφοριών έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, απαιτώντας επαναπροσδιορισμούς καθώς οι νέες τεχνολογίες (Web 2.0, για παράδειγμα) έχουν πολλαπλασιαστεί. Τα τελευταία 30 χρόνια, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η κυβερνοτρομοκρατία έχουν εξελιχθεί από μια πιθανή ανησυχία σε κοινή απειλή. Οι κυβερνοαπειλές έγιναν ζήτημα εθνικής ασφάλειας μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Πρόεδρος Μπους δημιούργησε το Γραφείο Ασφάλειας Κυβερνοχώρου. Η διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο στην υγειονομική περίθαλψη, δεν έχει μελετηθεί εκτενώς, αλλά τα δεδομένα από αυτή τη διατριβή υποδηλώνουν ότι ο τομέας δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο. Αντί να απαιτούνται συγκεκριμένες μέθοδοι για τη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο, οι γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι κοινά μεταξύ των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης, όπως τα παλαιού τύπου συστήματα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού ή του επιχειρησιακού του περιβάλλοντος και όχι του τομέα, σχετίζονται περισσότερο με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Τέλος, μία από τις προκλήσεις στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο της υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβάνει τον χρόνιο δημοσιονομικό περιορισμό, ο οποίος δεν είναι μοναδικός για την υγειονομική περίθαλψη.

Description

Keywords

Κυβερνοασφάλεια, Κυβερνοεπιθέσεις, Πληροφοριακά συστήματα υγείας

Citation