Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων υγείας

datacite.contributor.SupervisorΣταματίου, Ιωάννης
dc.contributor.authorΒαγγέλη, Ελένη
dc.contributor.otherVaggeli, Eleni
dc.date.accessioned2024-05-16T11:21:00Z
dc.date.available2024-05-16T11:21:00Z
dc.date.issued2024-05-04
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractOι οργανισμοί σήμερα, αντιμετωπίζουν εκατοντάδες κινδύνους για τους οποίους πρέπει να προετοιμαστούν για να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες, τους υπαλλήλους και την επιχειρηματική τους συνέχεια. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να κυμαίνονται από την απειλή φυσικής εγκατάστασης, όπως πυρκαγιά ή απώλεια ισχύος, έως απειλή για την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα πληροφοριακά συστήματα, με την επιχειρηματική έννοια του όρου, είναι συμπληρωματικά δίκτυα και διασυνδεδεμένα στοιχεία που συγκεντρώνουν, διαχέουν και καθιστούν τα δεδομένα χρήσιμα για την ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της διοίκησης. Τα συστήματα πληροφοριών έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, απαιτώντας επαναπροσδιορισμούς καθώς οι νέες τεχνολογίες (Web 2.0, για παράδειγμα) έχουν πολλαπλασιαστεί. Τα τελευταία 30 χρόνια, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η κυβερνοτρομοκρατία έχουν εξελιχθεί από μια πιθανή ανησυχία σε κοινή απειλή. Οι κυβερνοαπειλές έγιναν ζήτημα εθνικής ασφάλειας μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Πρόεδρος Μπους δημιούργησε το Γραφείο Ασφάλειας Κυβερνοχώρου. Η διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο στην υγειονομική περίθαλψη, δεν έχει μελετηθεί εκτενώς, αλλά τα δεδομένα από αυτή τη διατριβή υποδηλώνουν ότι ο τομέας δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο. Αντί να απαιτούνται συγκεκριμένες μέθοδοι για τη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο, οι γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι κοινά μεταξύ των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης, όπως τα παλαιού τύπου συστήματα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού ή του επιχειρησιακού του περιβάλλοντος και όχι του τομέα, σχετίζονται περισσότερο με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Τέλος, μία από τις προκλήσεις στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο της υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβάνει τον χρόνιο δημοσιονομικό περιορισμό, ο οποίος δεν είναι μοναδικός για την υγειονομική περίθαλψη.
dc.description.translatedabstractThe organizations today face hundreds of risks for which they must prepare to ensure a secure environment for their customers, employees and business continuity. These risks can range from threatening a physical facility, such as a fire or power loss, to a threat to worker safety. The information systems, in the business sense of the term, are complementary networks and interconnected elements that gather, disseminate and make data useful to enhance management decision-making processes. Information systems have evolved over time, requiring redefinitions as new technologies (Web 2.0, for example) have proliferated. Over the past 30 years, cybercrime and cyberterrorism have evolved from a potential concern to a common threat. Cyber threats became a national security issue after 9/11. After the terrorist attacks of September 11, 2001, President Bush created the Office of Cybersecurity. The cyber risk management in healthcare has not been extensively studied, but the data from this thesis suggests that the domain is not the most important factor when it comes to cyber risk management. Rather than requiring specific methods to manage cyber risk, general risk management principles can be used effectively by the healthcare sector. The findings suggest that certain characteristics common among healthcare organizations, such as legacy systems, should be considered in cyber risk management. It could be argued that certain characteristics of an organization or its business environment, rather than the sector, are more relevant to cyber risks. Finally, one of the challenges in healthcare cyber risk management involves the chronic budget constraint, which is not unique to healthcare.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27054
dc.language.isoel
dc.subjectΚυβερνοασφάλεια
dc.subjectΚυβερνοεπιθέσεις
dc.subjectΠληροφοριακά συστήματα υγείας
dc.subject.alternativeCyber security
dc.subject.alternativeCyberattacks
dc.subject.alternativeHealth information systems (HIS)
dc.titleΑσφάλεια πληροφοριακών συστημάτων υγείας
dc.title.alternativeSecurity of health information systems

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων υγείας.pdf
Size:
668.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: