Επίδραση της ψηφιακής τραπεζικής εξυπηρέτησης στην εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακό περιβάλλον

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-08

Authors

Καραγιαννίδης, Γεώργιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία με τίτλο "Επίδραση της Ψηφιακής Τραπεζικής Εξυπηρέτησης στην Εργασιακή Ικανοποίηση και Εργασιακό Περιβάλλον" εξετάζει το πώς η ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών έχει μεταμορφώσει τις εργασιακές δυναμικές και την ικανοποίηση των υπαλλήλων σε τράπεζες. Μέσω της αυτοματοποίησης και της ανάπτυξης νέων τεχνολογικών εργαλείων, η ψηφιακή τραπεζική έχει επιτρέψει την αύξηση της αποδοτικότητας και την βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης πελατών, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και αυτονομία των εργαζομένων. Ωστόσο, παράλληλα με τα οφέλη, η ψηφιακή μετάβαση έχει φέρει και σημαντικές προκλήσεις όπως αυξημένο εργασιακό άγχος και ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και προσαρμογή σε νέα συστήματα και διαδικασίες. Οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και η διαχείριση αλλαγών είναι προσβάσιμα και δίκαια για όλους τους υπαλλήλους, καθώς η ικανοποίηση και η δέσμευση των εργαζομένων επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις διαδικασίες. Τα κύρια ευρήματα της εργασίας αυτής επιβεβαιώνουν τη δυναμική σχέση μεταξύ ψηφιακής τραπεζικής και εργασιακής ικανοποίησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαχείρισης τεχνολογικών αλλαγών για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος.

Description

Keywords

Ψηφιακή τραπεζική, Εργασιακή ικανοποίηση, Εργασιακό περιβάλλον, Αυτοματοποίηση, Εκπαίδευση

Citation