Εταιρική κοινωνική ευθύνη και δημιουργία εταιρικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω του ανθρώπινου δυναμικού

Thumbnail Image
Date
2022-07-16
Authors
Παναγιωτοπούλου, Λαμπρινή
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ασχολείται με τον τρόπο που η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων και κατ’ επέκταση οδηγεί στην δημιουργία συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Η εργασία εξετάζει βιβλιογραφικά την σχέση ΕΚΕ και επαγγελματικής ικανοποίησης και την σχέση επαγγελματικής ικανοποίησης και συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση προκύπτει πως, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η ΕΚΕ αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων και πως η αυξημένη επαγγελματική ικανοποίηση οδηγεί σε επαγγελματική αφοσίωση που με την σειρά της οδηγεί στη δημιουργία συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Επίσης, παρουσιάζονται εμπειρικά ευρήματα από την κεφαλαιαγορά που υποστηρίζουν τη θεωρητική έρευνα.
Description
Keywords
Εταιρική κοινωνική ευθύνη, Συγκριτικό πλεονέκτημα, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Citation