Αειφόρος κατανάλωση

datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2el
dc.contributor.advisorΘεοδωρίδης, Προκόπιος
dc.contributor.authorΛάζαρη, Γεωργία
dc.contributor.committeeΜπεληγιάννης, Γρηγόριος
dc.contributor.committeeΚοντογεώργος, Αχιλλέας
dc.contributor.otherLazari, Georgia
dc.date.accessioned2020-10-07T09:09:13Z
dc.date.available2020-10-07T09:09:13Z
dc.date.copyright2020-02-28
dc.degreemasterThesisel
dc.description.abstractΗ σύγχρονη κοινωνία απαρτίζεται από κανονιστικά πλαίσια και ρυθμιστικούς κανόνες με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και την μελλοντική ανάπτυξη και ευμάρεια. Η δημιουργία κανόνων πηγάζει από την ίδια την κοινωνία και ακολουθεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Η βιωσιμότητα τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί επιλογή αλλά και ανάγκη της ανθρωπότητας για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Η παρούσα διπλωματική ερευνητική εργασία έχει ως στόχο να αναπτύξει την έννοια της βιωσιμότητας και της βιώσιμης και αειφόρου κατανάλωσης. Η κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών ανέκαθεν απασχολούσε τις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα το Μάρκετινγκ. Η βιώσιμη κατανάλωση είναι ένα σχετικά νέο πεδίο που εξετάζεται και έχει ως στόχο να μελετήσει τις απόψεις του καταναλωτή σχετικά με την βιωσιμότητα, να εντοπίσει νέες ανάγκες και επιθυμίες και να προβλέψει τυχόν μελλοντική αλλαγή στις καταναλωτικές του συνήθειες. Αυτή η εργασία πραγματεύεται την έννοια της βιωσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης και αναλύει την έννοια της αειφόρου κατανάλωσης και της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Το πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας σχετίζεται με το θεωρητικό μέρος της έρευνας μας, την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Έπειτα από βιβλιογραφική και βιβλιογραφική ανασκόπηση δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο και μοιράστηκε σε καταναλωτές χωρίς δημογραφικούς περιορισμούς. Τα ευρήματα που προέκυψαν αποτελούν μία σαφή και πλήρη εικόνα του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή σχετικά με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και ευαισθησίες του που συνδέονται με την καταναλωτική του συμπεριφορά για πράσινα προϊόντα/υπηρεσίες και συγκεκριμένα για τα πράσινα τρόφιμα. Η επισκόπηση στο τέλος της εργασίας παρατηρεί κοινά σημεία της θεωρίας και παλαιότερων ερευνών με την παρούσα και θέτει τις βάσεις για περεταίρω έρευνα στο μέλλον.el
dc.description.translatedabstractContemporary society is made up of regulatory frameworks and regulations aimed at the proper functioning and future development and prosperity. The creation of regulations emanates from the society and follows the needs and desires of people. Sustainability in recent decades is both an option and a necessity for humanity to face changes in the environment, the economy and society. The aim of this thesis is to develop the concept of sustainability and sustainable consumption. Consuming products and services have always been a concern for the social sciences and especially for marketing. Sustainable consumption is a relatively new domain of study and aims to study consumer attitudes about sustainability, identify new needs and desires, and anticipate any future change in consumer habits. This paper addresses the concept of sustainability and sustainable development and analyses the concept of sustainable consumption and consumer behavior. The first part of the thesis is related to the theoretical part of our research, the bibliographic review. The second and final part presents the results of the quantitative research. The questionnaire came up and distributed to consumers without demographic constraints, after a bibliographic and article review. The findings are a clear and complete image of the Greek consumer's profile of his environmental concerns and sensitivities associated with his consumer behavior for green products / services and particularly for green foods. The overview at the end of this paper observes common points of theory and older researches with the present and lays the groundwork for further research in the future.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/13904
dc.language.isogrel
dc.rights0el
dc.subjectΑειφόρος κατανάλωσηel
dc.subjectΠράσινη κατανάλωσηel
dc.subjectΒιώσιμη κατανάλωσηel
dc.subjectΣυμπεριφορά Έλληνα καταναλωτήel
dc.subjectΠαράγοντες κατανάλωσηςel
dc.subjectΠρόθεση αγοράςel
dc.subject.alternativeSustainable consumptionel
dc.subject.alternativeGreen consumptionel
dc.subject.alternativeGreek consumer behaviorel
dc.subject.alternativeFactors affecting green consumptionel
dc.subject.alternativeGreen purchase behaviorel
dc.titleΑειφόρος κατανάλωσηel
dc.title.alternativeSustainable consumptionel
dc.typeWorking Paperel
oaire.licenseConditionnullel
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Αειφόρος κατανάλωση.pdf
Size:
1.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.1 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: