Μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων με χρήση δεδομένων μεγάλων διαδικτυακών μαθημάτων για την υποστήριξη μάθησης

Thumbnail Image
Date
Authors
Σπαθώνης, Ευάγγελος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) προσελκύουν τεράστιο αριθμό μαθητών παγκοσμίως λόγω του εύρους δυνατοτήτων που προσφέρουν στην διαδικτυακή μάθηση. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι των MOOCs αποτελεί το φόρουμ συζήτησης, το οποίο προσφέρει δυνατότητες αλληλεπίδρασης των μαθητών με ομότιμούς τους, καθώς και με το εκπαιδευτικό προσωπικό των μαθημάτων. Το φόρουμ συζήτησης αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό μέσο παροχής υποστήριξης για τους μαθητές ενός MOOC, καθώς το εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί, μέσω ασύγχρονων παρεμβάσεων να βοηθήσει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους σχετικά με το μάθημα. Παρόλα αυτά, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου να είναι αποτελεσματικό στην υποστήριξη που παρέχει, είναι ο τεράστιος όγκος πληροφορίας και συζητήσεων που συγκεντρώνεται στο φόρουμ. Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού εργαλείου για το εκπαιδευτικό προσωπικό, το TA-bletop, το οποίο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η βασική συνεισφορά του TA-bletop ως εργαλείο είναι ότι παρέχει στους χρήστες μια εναλλακτική αναπαράσταση του φόρουμ, ενσωματώνοντας παράλληλα λειτουργιές που αποσκοπούν στην καλύτερη οργάνωση και συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον τεράστιο όγκο πληροφορίας που βρίσκεται στο φόρουμ.
Description
Keywords
Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs), Βοηθοί διδασκαλίας, Υποστήριξη μάθησης, Συνεργατικότητα
Citation