Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε εργοστασιακή μονάδα με ενεργειακό συμψηφισμό

datacite.contributor.SupervisorΠαναγής Βοβός
dc.contributor.authorΤζουράς, Θωμάς
dc.contributor.otherTzouras, Thomas
dc.date.accessioned2023-09-15T09:42:42Z
dc.date.available2023-09-15T09:42:42Z
dc.date.issued2023-09
dc.degreegraduateThesis
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του ενεργειακού συμψηφισμού σε ένα από τα τρία εργοστάσια της εταιρείας «Πίνδος» για τα οποία συλλέχθηκαν δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος είναι η εύρεση του καταλληλότερου εργοστασίου, από τα τρία διαθέσιμα για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη του υπό τον κανονισμό του ενεργειακού συμψηφισμού και ο καθορισμός κρίσιμων παραμέτρων της επένδυσης αυτής, όπως είναι το αρχικό κόστος αυτής, το σταθμισμένο κόστος ενέργειας, ο χρόνος απόσβεσής της αλλά και ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός υλικού κατασκευής και τεχνολογίας στήριξης των πλαισίων βάσει συνολικού κόστους και χρόνου απόσβεσης. Αρχικά, γίνεται εισαγωγή στην σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας στο σημερινό σύγχρονο κόσμο. Επίσης, αναλύονται βασικές έννοιες του ενεργειακού συμψηφισμού ενώ παρουσιάζεται και το νομικό πλαίσιο αυτού. Ακόμα, γίνεται εκτενής αναφορά στα υλικά κατασκευής φωτοβολταϊκών κυττάρων, στους τρόπους στήριξής τους αλλά και στην τοποθέτηση και ενσωμάτωση πλαισίων σε κτήρια. Έπειτα, ακολουθεί διεξοδική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και υπολογισμού των αποτελεσμάτων του προγράμματος PVGIS, τ’ οποίο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας από διάφορες φωτοβολταϊκές διαμορφώσεις. Μετά από αυτό, αναλύεται η μεθοδολογία για την επιλογή του καταλληλότερου εργοστασίου από τα τρία της εταιρείας «Πίνδος», στ’ οποίο συμφέρει περισσότερο η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων υπό το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων, το κτήριο των ψυκτικών εγκαταστάσεων είναι το καταλληλότερο, καθώς διαθέτει περισσότερο χώρο για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων και με καλύτερο προσανατολισμό προς το Νότο. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται το αρχικό κόστος της επένδυσης σε €/KW για όλες τις υπό εξέταση περιπτώσεις, ενώ ακολουθεί η κοστολόγηση των αρχικών επενδύσεων, ο υπολογισμός των σταθμισμένων κοστών ενέργειας για κάθε φωτοβολταϊκή διαμόρφωση και εκτελείται σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Τέλος, η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των τελικών συμπερασμάτων. Σύμφωνα με αυτά, η λύση η οποία προτείνεται στο υπό εξέταση ζήτημα, είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων μονοκρυσταλλικού πυριτίου υπό βέλτιστη κλίση, καθώς έτσι παράγεται η περισσότερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα προσφέρει το μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος στον επενδυτή σε βάθος εικοσιπενταετίας.
dc.description.translatedabstractThis diploma thesis deals with the implementation of net metering in one factory, among three factories for which data were collected, which belong to a company called “Pindos”. To be more specific, the main goal is to find which of the factories is more suitable for installing solar panels on its roof by using net metering and to calculate important variables such as the initial cost of this investment, the levelized cost of energy (LCOE), the time it takes to meet capital depreciation and what is the best option for this case. Firstly, the importance of electricity in today’s modern world is introduced. Basic concepts of net metering are analyzed, while its legal framework is also presented. Additionally, extensive reference, to the materials from which photovoltaic cells are made, takes place and how we can support and place them in buildings. After these, this thesis talks thoroughly about a program called PVGIS, which is used to estimate the electricity generated by solar panels, and how it works and calculates the results. Furthermore, we present the method on which we relied to choose the most suitable factory to install solar panels, as we mentioned before. According to the analysis of data, this building is the one which contains the fridges “Pindos” needs for its products, because it has more available space for solar panels, and it is better South-oriented than the other two buildings. In addition, the initial cost in €/KW and the initial investment costs for every case are estimated, the LCOEs are calculated and a comparison among the results takes place. Finally, this diploma thesis is ended with the presentation of final conclusions. According to these, we suggest that solar panels constructed with monocrystalline silicon with optimal slope should be installed, because they generate more electricity than all the other cases and they are more profitable for the entrepreneurs.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/25640
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectΕνεργειακός συμψηφισμός
dc.subjectΦωτοβολταϊκά πλαίσια
dc.subjectΚόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
dc.subjectΣταθμισμένο κόστος ενέργειας
dc.subject.alternativeNet metering
dc.subject.alternativeSolar panels
dc.subject.alternativePhotovoltaics installation cost
dc.subject.alternativeLevelized cost of energy
dc.titleΦωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε εργοστασιακή μονάδα με ενεργειακό συμψηφισμό
dc.title.alternativeThe implementation of net metering in a factory unit

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis.pdf
Size:
1.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: