Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών με React Native για χρήση σε χώρους πολιτισμού

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Ημερομηνία

Συγγραφείς

Τούλης, Κωνσταντίνος

Τίτλος Εφημερίδας

Περιοδικό ISSN

Τίτλος τόμου

Εκδότης

Περίληψη

H παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της PlacesApp, μιας εφαρμογής κινητών συσκευών που χρησιμοποιείται για εύρεση και πλοήγηση σε τοποθεσίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες μιας πόλης ή ακόμα και οι κάτοικοί της που επιθυμούν να περιηγηθούν στα ιδιαίτερα αξιοθέατά της. Πέρα από προτάσεις για επίσκεψη με βάση την τοποθεσία του χρήστη, δημιουργεί και ένα μονοπάτι ενώνοντας πολλές από αυτές ώστε ο χρήστης να μπορεί να πλοηγηθεί με ευκολία ανάμεσά τους. Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε με χρήση της εργαλειοθήκης React Native και υποστηρίζεται από Google APIs για την εύρεση και αξιοποίηση πληροφοριών για πολιτιστικά αξιοθέατα. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων για τοποθεσίες χάρτη έτσι ώστε η εφαρμογή να είναι λειτουργική σε κάθε πόλη του κόσμου. Πέρα όμως από τις υπηρεσίες της Google, δημιουργείται μία βάση χρηστών οι οποίοι μπορούν να αλληλοεπιδρούν και να προσθέτουν περιεχόμενο στην εφαρμογή με τα δικά τους σχόλια και φωτογραφίες. Θα γίνει λεπτομερής παρουσίαση όλων των σταδίων υλοποίησης, από το τεχνολογικό υπόβαθρο, στην σχεδίαση και ανάπτυξη κώδικα και τέλος στην αξιολόγηση χρηστών που με την δοκιμή της εφαρμογής συμβάλλουν στην μετέπειτα εξέλιξή της.

Περιγραφή

Λέξεις-κλειδιά

Εφαρμογή, Κινητή Συσκευή, Πλοήγηση, Χάρτης, Πολιτιστικά Αξιοθέατα, Μονοπάτι

Παραπομπή