Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια : προοπτικές και εξελίξεις

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-13

Authors

Τσουκαλά, Βικτωρία
Φούντα, Θεοδώρα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα πτυχιακή εργασία προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα τελευταία 20 χρόνια, επικεντρώνοντας την προσοχή στις προοπτικές και τις εξελίξεις που σχηματίζουν το τοπίο του κλάδου. Αναφερόμαστε στην εξέλιξη των τεχνολογιών της τηλεπικοινωνίας, την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ψηφιακής σύνδεσης. Καταγράφουμε τις νομοθετικές παρεμβάσεις που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου, εξετάζοντας πώς αυτές επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση. Με προσανατολισμό προς το μέλλον, αναλύουμε τις προοπτικές του κλάδου, ειδικά με την είσοδο της τεχνολογίας 5G και τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Επισημαίνουμε τις επιδράσεις των τηλεπικοινωνιών σε καθημερινούς τομείς, όπως η εργασία, η εκπαίδευση, και η ψυχαγωγία. Η πτυχιακή εργασία αναδεικνύει τη σημασία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών ως κινητήριας δύναμης για την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη μέσω των απαντήσεων των ερωτώμενων της πρωτογενής έρευνας που υλοποιήθηκε. Τέλος, παρέχει μια βάση για περαιτέρω έρευνα και συζήτηση, ενώ προτείνει προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου στα επόμενα χρόνια.

Description

Keywords

Κλάδος των τηλεπικοινωνιών, Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, Διαδίκτυο

Citation