Απόψεις των φοιτητών για την εξ' αποστάσεως κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-18

Authors

Βασιλάκης, Χριστόφορος
Ρήγος, Χρήστος
Φιλιππακοπούλου, Σοφία
Γιαννακόπουλος, Δημήτριος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Με τον όρο εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εννοείται η μέθοδος εκπαίδευσης η οποία δεν απαιτεί την φυσική συνύπαρξη εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων στον ίδιο χώρο. Οι πιο διαδεδομένες μορφές της είναι η σύγχρονη, κατά την οποία υπάρχει ζωντανή σύνδεση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, και η ασύγχρονη, όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί σε κάποια πλατφόρμα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια μέθοδο εκπαίδευσης, η οποία υπάρχει στα παγκόσμια εκπαιδευτικά δεδομένα εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, έγινε ευρέως γνωστή κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19, κατά την οποία επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, με αποτέλεσμα η φυσική διδασκαλία να αντικατασταθεί από την τηλεκπαίδευση. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει πως σε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου, του εκπαιδευτή, αλλά και του διαμορφωμένου εκπαδευτικού περιβάλλοντος, προκειμένου να υπάρχει μια θετική και αποδοτική εκπαιδευτική εμπειρία. Το ίδιο προκύπτει και από τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ομόφωνη κατάληξη. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η μελέτη των στάσεων φοιτητών των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ σε σχέση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά την περίοδο του κορονοϊού.

Description

Keywords

Ηλεκτρονική μάθηση, Στάση των φοιτητών

Citation