Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστότοπων. Μελέτη περίπτωσης : οι ιστότοποι του ΠΠΣ και του ΠΜΣ του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-22

Authors

Πέπονας, Βασίλειος Ιωάννης
Παπίας, Βασίλειος
Παπαδοπούλου, Σοφία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η εκθετική ανάπτυξη των τεχνολογιών του Διαδικτύου έχει προκαλέσει σημαντικό διάλογο, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στις πολυπλοκότητες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και σχεδιασμό ιστότοπων. Αρχικά, η αρχική φάση του Παγκόσμιου Ιστού απαιτούσε εξειδικευμένες δεξιότητες στον τομέα του κώδικα HTML για τη διευκόλυνση της δημιουργίας βασικών ιστότοπων. Ωστόσο, η εμφάνιση των πολύπλοκων Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) έχει δημοκρατικοποιήσει αυτή τη διαδικασία, εξουσιοδοτώντας τα άτομα να κατασκευάσουν αισθητικά ευχάριστους ιστότοπους χωρίς την προϋπόθεση της εξειδικευμένης γνώσης κωδικοποίησης. Αυτή η ακαδημαϊκή έρευνα στοχεύει στη διεξαγωγή μιας εξαντλητικής ανάλυσης των πολυδιάστατων στοιχείων που είναι καίρια για την αποτελεσματική ανάπτυξη ιστότοπων, συμπεριλαμβάνοντας αλλά όχι περιορίζοντας στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται. Ένα ταξινομικό πλαίσιο θα δημιουργηθεί για την ταξινόμηση των κριτηρίων που είναι ολοκληρωτικά για το σχεδιασμό λειτουργικών και φιλικών προς τον χρήστη διεπαφών ιστού. Επιπλέον, η μελέτη θα εξερευνήσει την έννοια της "Ανάπτυξης Front-end", τεκμηριωμένη από τα εμπειρικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων που στοχεύουν στην ποσοτικοποίηση της χρησιμότητας διάφορων χαρακτηριστικών του ιστότοπου. Σε ένα πιο εφαρμοσμένο πλαίσιο, η διατριβή περιλαμβάνει μια συγκριτική ανάλυση τριών ακαδημαϊκών ιστότοπων από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, χρησιμοποιώντας τυποποιημένα ερωτηματολόγια και αξιολογικά μέτρα για την εξέταση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της λειτουργικότητάς τους. Η μελέτη καταλήγει συνθέτοντας τα ευρήματα, προσφέροντας πολύτιμες προοπτικές και επεκτείνοντας συστάσεις για το μέλλον της ανάπτυξης και του σχεδιασμού ιστότοπων.

Description

Keywords

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστότοπων, Τεχνολογικές πλατφόρμες, Ανάπτυξη front-End

Citation