Οι έξυπνες κάρτες στις μεταφορές: στατιστική ανάλυση δεδομένων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας & της εμπειρίας των χρηστών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-15

Authors

Μπαζάκη, Ιωάννα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η εισαγωγή των έξυπνων καρτών στον τομέα των μεταφορών έχει φέρει μια νέα εποχή στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση έξυπνων καρτών σε μέσα δημοσίων μεταφορών και την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εμπειρίας των χρηστών. Μέσω της συλλογής και της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων που προέρχονται από τις έξυπνες κάρτες, εξετάζονται τα μοτίβα χρήσης και κίνησης, οι προτιμήσεις των επιβατών, οι γραμμές, οι στάσεις και οι ζώνες μεγαλύτερης κίνησης, οι ώρες αιχμής καθώς και οι τάσεις αναφορικά με τα εισιτήρια και τον τύπο επιβατών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στις έξυπνες κάρτες, στα δεδομένα έξυπνων καρτών και γίνεται αναφορά στα οφέλη που προσφέρει η ανάλυση δεδομένων έξυπνων καρτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τη χρήση των έξυπνων καρτών στον κόσμο. Συγκεκριμένα βλέπουμε την εφαρμογή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Σιγκαπούρη και τέλος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης αναλύουμε προηγούμενες μελέτες και ερευνητικά άρθρα σχετικά με την ανάλυση δεδομένων έξυπνο καρτών. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζουμε την πόλη μελέτης και πως συλλέχθηκαν τα δεδομένα των αναλύσεων, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τις στατιστικές μελέτες. Στο κεφάλαιο πέντε γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων των στατιστικών αναλύσεων, μέσω γραφημάτων και πινάκων, και ταυτόχρονα γίνεται ερμηνεία και σχολιασμός αυτών των ευρημάτων σχετικά με τη σημασία τους για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εμπειρίας των επιβατών. Σ ’αυτό το κεφάλαιο εξετάζουμε τα αποτελέσματα σχετικά με τα μοτίβα χρήσης με την πάροδο του χρόνου, όπως είναι το εβδομαδιαίο, το ημερήσιο και το ωριαίο, τις δημοφιλείς γραμμές, διαδρομές και στάσεις λεωφορείων, τα αποτελέσματα της ανάλυσης του τύπου των επιβατών καθώς και την συσχέτιση μεταξύ των γραμμών λεωφορείων και του τύπου επιβατών. Επίσης, εξετάζουμε την επιρροή των αστικών ζωνών, τα μοτίβα κινήσεις, τον τύπο εισιτηρίου και το υλικό και τέλος τις μεθόδους αγοράς και τις πωλήσεις ανά λεωφορειακή γραμμή. Στο έκτο κεφάλαιο πραγματευόμαστε τους περιορισμούς της έρευνας, ενώ ακολουθεί το έβδομο με τα συμπεράσματα και τους τομείς για μελλοντική έρευνα. Μέσω της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, η εργασία παρουσιάζει αποτελέσματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων μεταφορών, τη διαχείριση του χρόνου και του στόλου, καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις ώρες αιχμής. Η εργασία παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πώς η ανάλυση δεδομένων από έξυπνες κάρτες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των επιβατών στον τομέα των δημόσιων μεταφορών.

Description

Keywords

Έξυπνες κάρτες, Αστικές μεταφορές, Στατιστική ανάλυση δεδομένων, Μοτίβα χρήσης λεωφορειακών γραμμών, Μοτίβα κίνησης επιβατών

Citation