Η πρώτη ελληνική μετάφραση του μυθιστορήματος "Les aventures de Télemaque" του Fénelon

Thumbnail Image
Date
Authors
Αθήνη, Στέση
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Συνοπτική παρουσίαση της πρώτης γνωστής μετάφρασης του μυθιστορήματος Les aventures de Télémaque του Fénelon, το πλήρες κείμενο της οποίας διασώζεται σε χειρόγραφο του 19ου αιώνα στη μονή Λειμώνος της Λέσβου. Η χειρόγραφη αυτή μετάφραση που υπογράφεται από τον Δημήτριο Προκοπίου Πάμπερη, γραμματέα και γιατρό του Νικόλαου Μαυροκορδάτου, ήταν γνωστή μόνο από σύντομη περιγραφή. Διατυπώνονται υποθέσεις για το άμεσο πρότυπο (κάποια από τις γαλλικές εκδόσεις ανάμεσα σε 1699 και 1717 ή κάποια ιταλική διάμεση μετάφραση) και παρατίθεται μικρό δείγμα της μεταφραστικής τακτικής του Προκοπίου.
Description
Keywords
Τύχαι Τηλεμάχου, Δημήτριος Προκοπίου, Μετάφραση
Citation