Ανθρώπινο δυναμικό και τουριστική ανάπτυξη : η περίπτωση της Πύλου Μεσσηνίας

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Μουγκογιάννη, Κωνσταντίνα
Τσελάη, Μπρουνίλντα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή πραγματοποιήθηκε με την μορφή ποσοτικής έρευνας, με δομημένο ερωτηματολόγιο. Στόχοι της έρευνας είναι η μελέτη της ανάπτυξης της περιοχής της Πύλου στην Μεσσηνία, καθώς και η εξέλιξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε ότι αφορά την περιοχή αυτή. Η περιοχή της Πύλου, φιλοξενεί αξιοθέατα πολιτιστικού χαρακτήρα, σε συνδυασμό με τον ήλιο και τη θάλασσα και φυσικά με αξιόλογα καταλύματα και ξενοδοχεία όπως το Costa Navarino. Το δείγμα έχει σχέση με άτομα που έχουν επισκεφτεί, διαμείνει ή εργαστεί στην περιοχή αυτή και το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια της εφαρμογής google forms, κατά την περίοδο του καλοκαιριού το 2022. Συλλέχθηκαν 104 έγκυρα ερωτηματολόγια, τα οποία επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 27 STATISTICS, των οποίων τα αποτελέσματα παραθέτονται στο κεφάλαιο 4.
Description
Keywords
Πύλος, Ανθρώπινο δυναμικό, Τουριστική ανάπτυξη
Citation