Τουρισμός στη μετά Covid-19 εποχή

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-19

Authors

Κυρίτση, Ιωάννα
Ελέζι, Λορένα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η πανδημία Covid-19 αναδείχθηκε σε μία κατάσταση που επηρέασε σημαντικό όχι μόνο τον τομέα της υγείας αλλά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των κρατών. Ειδικότερα στον τουριστικό κλάδο, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πολυδιάστατες, καθώς δεν αναφέρονται μόνο στην μείωση της τουριστικής ζήτησης, αλλά και σε κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και στη δημιουργία νέων στάσεων και συμπεριφορών από τους ανθρώπους. Μέσω της παρούσας πτυχιακής εργασίας διεξήχθη έρευνα για τη διερεύνηση των απόψεων απασχολούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην μετά Covid εποχή και με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να βελτιώσουν το τουριστικό τους προϊόν. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 120 απασχολούμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις στο νησί της Μήλου και για τη διεξαγωγή της επιλέχθηκε το εργαλείο του ερωτηματολογίου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, οι άνθρωποι διατηρούν μία στάση φόβου και ανασφάλειας πριν την πραγματοποίηση των διακοπών τους, ενώ η μειωμένη οικονομική δυνατότητα των τουριστών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα ως προς τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην τουριστική ζήτηση. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να θέτουν σε προτεραιότητα την υγιεινή και ασφάλεια του χώρου, καθώς και να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους δυνητικούς τουρίστες ώστε να ενημερώνονται άμεσα και με εύκολο τρόπο για τις απαιτήσεις και περιορισμούς κατά την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού.

Description

Keywords

Τουρισμός, Επιπτώσεις covid-19, Κοινωνικές επιπτώσεις, Βιώσιμος τουρισμός, Ασφαλής τουρισμός

Citation