Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος βελτιστοποίησης διαδικασιών δρομολόγησης ηλεκτρονικών παραγγελιών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-07

Authors

Βλάσσης, Κωνσταντίνος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η εξέλιξη των αυτοματοποιημένων συστημάτων έχει φέρει πολλές βελτιώσεις σε διάφορους τομείς δραστηριοποίησης στις σύγχρονες κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζουμε το σχεδιασμό και πρωτότυπη πειραματική υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος βελτιστοποίησης διαδικασιών δρομολόγησης ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το σύστημα ενσωματώνει τεχνολογίες ιστού και στοιχεία Διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας παραγγελιών, της ανάκτησης αντικειμένων και της επικοινωνίας με τους πελάτες. Ειδικότερα, βασική πρωτοτυπία του προτεινόμενου συστήματος, που ονομάσαμε E-shopaholic και ενσωματώσαμε στο παρασκήνιο ενδεικτικού ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι η χρήση μονάδας NodeMCU ESP8266 και σερβοκινητήρα για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιλογής (π.χ., από ράφια αποθήκης), προσκόμισης (π.χ., σε πάγκο) και συγκέντρωσης (π.χ., σε κιβώτιο) των προϊόντων ηλεκτρονικών παραγγελιών καθώς και η άμεση παραγωγή αναφορών που περιέχουν περιγραφή των προϊόντων που συλλέχθηκαν καθώς και λεπτομέρειες για την αυτοματοποιημένη διαδικασία συλλογής τους (π.χ., ημερομηνία και ώρα συλλογής, χρόνος προσκόμισης). Κατόπιν επισκόπησης υπαρχόντων μεθόδων συλλογής ηλεκτρονικών παραγγελιών, της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού παραπλήσιων αυτοματοποιημένων συστημάτων, των πεδίων εφαρμογής τους καθώς και αποτελεσμάτων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας τέτοιων συστημάτων, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζουμε τη δική μας πρόταση που με κατάλληλη προσαρμογή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην πράξη ως μέρος ενός ολοκληρωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, αναφέρουμε περιορισμούς και προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και τους τρόπους διαχείρισής τους που υιοθετήσαμε και διατυπώνουμε τις προτάσεις μας για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί πληρέστερη αυτοματοποίηση στο πρότυπο σύστημα για τη συγκέντρωση προϊόντων ηλεκτρονικών παραγγελιών που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε. Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής προϊόντων ηλεκτρονικών παραγγελιών μέσω συνδυασμού κατάλληλων σύγχρονων τεχνολογιών, λογισμικού αλλά και υλικού θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, της ικανοποίησης των πελατών και της ανταγωνιστικότητας στην ψηφιακή αγορά δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για την αξιοποίηση του χρόνου και της προσπάθειας του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες που απαιτούν ικανότητες όπως πρωτοτυπία, διαίσθηση, φαντασία και δημιουργικότητα.

Description

Keywords

Ηλεκτρονικό εμπόριο, Αυτοματοποιημένα συστήματα, Συγκέντρωση παραγγελιών, Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Citation