Διερεύνηση της επίδρασης της επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) στην ποιότητα λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης : μια μελέτη περίπτωσης του ΕΦΕΠΑΕ

datacite.contributor.RelatedPersonΆντωνοπούλου, Ήρα
datacite.contributor.RelatedPersonΠαπαδόπουλος, Δημήτριος
datacite.contributor.SupervisorΓιωτόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΒγενοπούλου, Σταυρούλα
dc.contributor.otherVgenopoulou, Stavroula
dc.date.accessioned2024-05-20T10:21:21Z
dc.date.available2024-05-20T10:21:21Z
dc.date.issued2024-05-20
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τον αντίκτυπο των συστημάτων Business Intelligence (BI), και συγκεκριμένα του Microsoft Power BI, στην ποιότητα λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης εντός του ΕΦΕΠΑΕ, μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ασχολείται με τη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Μέσω μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης που περιλαμβάνει τον έλεγχο υποθέσεων και τα μοντέλα παλινδρόμησης, η μελέτη στοχεύει να γεφυρώσει το υπάρχον κενό στη βιβλιογραφία παρέχοντας εμπειρικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εργαλείων BI στην ενίσχυση των στρατηγικών, τακτικών και επιχειρησιακών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης του Power BI και της ποιότητας των στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων μεταξύ των ανώτερων και μεσαίων στελεχών, αντίστοιχα. Ωστόσο, ένας λιγότερο έντονος αντίκτυπος παρατηρήθηκε σε επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ των κατώτερων στελεχών, υποδηλώνοντας διακύμανση στην αποτελεσματικότητα του BI σε διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμοσμένης εφαρμογής και εκπαίδευσης BI για την κάλυψη των ειδικών αναγκών κάθε ομάδας διαχείρισης, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη των συστημάτων BI στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του οργανισμού.
dc.description.translatedabstractThis thesis investigates the impact of Business Intelligence (BI) systems, specifically Microsoft Power BI, on the quality of decision-making across various levels of management within EFEPAE, an urban non-profit company involved in the management of state aid actions. Through a comprehensive analysis involving hypothesis testing and regression models, the study aims to bridge the existing gap in literature by providing empirical evidence on the effectiveness of BI tools in enhancing strategic, tactical, and operational decision-making processes. The research findings indicate a significant positive correlation between the use of Power BI and the quality of strategic and tactical decisions among senior and middle management, respectively. However, a less pronounced impact was observed at the operational level among junior executives, suggesting variability in BI's effectiveness across different management tiers. The study underscores the importance of tailored BI implementation and training to meet the specific needs of each management group, thereby maximizing the benefits of BI systems within organizational decision-making processes.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27067
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/
dc.subjectΕπιχειρηματική ευφυΐα
dc.subjectΛήψη αποφάσεων
dc.subjectΣτρατηγικές αποφάσεις
dc.subjectΤακτικές αποφάσεις
dc.subjectΕπιχειρησιακές αποφάσεις
dc.subject.alternativeBusiness intelligence
dc.subject.alternativeDecision making
dc.subject.alternativePower BI
dc.subject.alternativeStrategic decisions
dc.subject.alternativeTactical decisions
dc.subject.alternativeOperational decisions
dc.titleΔιερεύνηση της επίδρασης της επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) στην ποιότητα λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης : μια μελέτη περίπτωσης του ΕΦΕΠΑΕ
dc.title.alternativeInvestigating the impact of bussines intelligence (ΒΙ) in the quality of decision at various levels of managment : a case study of EFEPAE

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ΜΔΕ _ Βγενοπούλου Σταυρούλα .pdf
Size:
1.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: