Ανάπτυξη προτύπου για την ποιοτική αξιολόγηση ξενοδοχείων και την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστεριών

Thumbnail Image
Date
2023-09-13
Authors
Βαγενά, Ακριβή
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο το πλαίσιο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων κατάταξης ξενοδοχειακών καταλυμάτων διεθνώς. Μέσα από την ανάλυση 39 συστημάτων κατάταξης η παρούσα διατριβή εξάγει καίρια συμπεράσματα για τον τρόπο που λειτουργούν τα εν λόγω συστήματα όσο και για την σημασία και την μελλοντική εξέλιξή τους. Επιπλέον εντοπίζονται σημαντικές αδυναμίες ή ελλείψεις τους και καταγράφονται οι επίκαιρες και σύγχρονες ανάγκες της τουριστικής αγοράς και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε σχέση με την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστεριών, τη λεγόμενη αστεροποίηση. Η αξιοποίηση όλων των ευρημάτων που προέκυψαν από τις έρευνες σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο, συνετέλεσαν στην επιτυχή έκβαση του αρχικού σκοπού της διατριβής, δηλ. τη δημιουργία ενός πρότυπου μοντέλου αστεροποίησης ξενοδοχειακών καταλυμάτων το οποίο και προτείνεται ως ένα σύστημα που αφενός καλύπτει τις βασικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν τα συστήματα κατάταξης, αφετέρου ενσωματώνει την γνώση και εμπειρία που έφεραν οι έρευνες διορθώνοντας τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν σε άλλα συστήματα. Ακόμη, το πρότυπο μοντέλο αστεροποίησης προτείνεται ως ένα σύστημα που μπορεί να εφαρμοστεί διεθνώς, καθώς έχει την απαιτούμενη ευελιξία να προσαρμόζεται και να ενσωματώνει τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ξενοδοχειακού κλάδου σε κάθε χώρα.
Description
Keywords
Διοίκηση ξενοδοχείων, Ποιοτική αξιολόγηση ξενοδοχείων, Κατάταξη ξενοδοχείων, Βιομηχανία της φιλοξενίας, Τουρισμός, Ξενοδοχεία
Citation