Ενδυνάμωση του εμπορικού σήματος μέσω της διοίκησης ολικής ποιότητας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-28

Authors

Ντοκάϊ, Άννα
Νικολόπουλος, Γρηγόριος
Τρεμπίτσκα, Αλέξανδρος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση που έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης και ποιότητας μιας επιχείρησης. Αυτή η προσέγγιση επιδιώκει τη συστηματική διαχείριση και αναβάθμιση όλων των διαδικασιών, δραστηριοτήτων και πόρων που απαρτίζουν τον οργανισμό. Οι βασικές αρχές της ΔΟΠ περιλαμβάνουν τη συμμετοχή όλων των μελών της οργάνωσης στη βελτίωση της ποιότητας, τη διαρκή εκπαίδευση και εκπαίδευση του προσωπικού, τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών, και τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για λήψη αποφάσεων βασισμένων σε γεγονότα. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας συνδέεται με το πρότυπο ISO, ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας στις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή της ΔΟΠ και η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO συμβάλλουν στη δημιουργία αξιόπιστων και αποτελεσματικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Το εμπορικό σήμα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής αναγνώρισης και διακριτικότητας. Πρόκειται για ένα γραφικό, σύμβολο, λέξη ή συνδυασμό αυτών που αναπαριστά την ταυτότητα μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Το εμπορικό σήμα είναι συχνά σχετικό με την εταιρική ταυτότητα και την επικοινωνία με τους καταναλωτές. Ο σκοπός του εμπορικού σήματος είναι να δημιουργήσει αναγνώριση και εμπιστοσύνη στο κοινό. Ένα ισχυρό εμπορικό σήμα μπορεί να διαφοροποιήσει μια επιχείρηση από τους ανταγωνιστές, να ενισχύσει την αντίληψη πελατών για την ποιότητα και την αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών, και να συμβάλει στην επιτυχημένη εμπορική πορεία μιας εταιρείας. Στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO (όπως το ISO 9001) αποτελούν πολύτιμο εργαλείο. Τα εν λόγω πρότυπα θέτουν προδιαγραφές για τις διαδικασίες και τα συστήματα ποιότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η επιχείρηση πληροί υψηλά πρότυπα απόδοσης και ποιότητας. Στο επιχειρηματικό πλαίσιο, η υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας βάσει προτύπων ISO, όπως το ISO 9001, αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο. Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν ακριβείς προδιαγραφές για τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τα συστήματα ποιότητας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με υψηλά πρότυπα απόδοσης και ποιότητας. Η εφαρμογή της καινοτομίας blockchain στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών ανοίγει καινούριες προοπτικές για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες. Το blockchain 6 αντιπροσωπεύει ένα ανθεκτικό, ασφαλές και διαφανές σύστημα καταγραφής δεδομένων, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών. Οι αποδοτικοί εργαζόμενοι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και επιτυχία μιας επιχείρησης. Η αποτελεσματική τους συνεισφορά φέρνει πολυάριθμα οφέλη σε διάφορα επίπεδα. Φοιτητές: Ντοκάϊ Άννα, Α.Μ: 14284 Νικολόπουλος Γρηγόρης, Α.Μ: 14358 Τρεμπίτσκα Αλέξανδρος, Α.Μ: 14265 Επιβλέπων Καθηγητής: Θανάσας Γεώργιος Επιτροπή Επίβλεψης Πτυχιακής Εργασίας: Θανάσας Γεώργιος Λεωνίδας Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος

Description

Keywords

Εμπορικό σήμα, Διοίκηση ολικής ποιότητας

Citation