Ενδυνάμωση του εμπορικού σήματος μέσω της διοίκησης ολικής ποιότητας

datacite.contributor.RelatedPersonΘεοδωρακόπουλος, Λεωνίδας
datacite.contributor.RelatedPersonΧαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
datacite.contributor.SupervisorΘανάσας, Γεώργιος
dc.contributor.authorΝτοκάϊ, Άννα
dc.contributor.authorΝικολόπουλος, Γρηγόριος
dc.contributor.authorΤρεμπίτσκα, Αλέξανδρος
dc.contributor.otherNtokai, Anna
dc.contributor.otherNikolopoulos, Grigoris
dc.contributor.otherTrebitska, Alexandros
dc.date.accessioned2024-05-24T05:45:16Z
dc.date.available2024-05-24T05:45:16Z
dc.date.issued2024-03-28
dc.degreegraduateThesis
dc.description.abstractΗ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση που έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης και ποιότητας μιας επιχείρησης. Αυτή η προσέγγιση επιδιώκει τη συστηματική διαχείριση και αναβάθμιση όλων των διαδικασιών, δραστηριοτήτων και πόρων που απαρτίζουν τον οργανισμό. Οι βασικές αρχές της ΔΟΠ περιλαμβάνουν τη συμμετοχή όλων των μελών της οργάνωσης στη βελτίωση της ποιότητας, τη διαρκή εκπαίδευση και εκπαίδευση του προσωπικού, τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών, και τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για λήψη αποφάσεων βασισμένων σε γεγονότα. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας συνδέεται με το πρότυπο ISO, ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας στις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή της ΔΟΠ και η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO συμβάλλουν στη δημιουργία αξιόπιστων και αποτελεσματικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Το εμπορικό σήμα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής αναγνώρισης και διακριτικότητας. Πρόκειται για ένα γραφικό, σύμβολο, λέξη ή συνδυασμό αυτών που αναπαριστά την ταυτότητα μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Το εμπορικό σήμα είναι συχνά σχετικό με την εταιρική ταυτότητα και την επικοινωνία με τους καταναλωτές. Ο σκοπός του εμπορικού σήματος είναι να δημιουργήσει αναγνώριση και εμπιστοσύνη στο κοινό. Ένα ισχυρό εμπορικό σήμα μπορεί να διαφοροποιήσει μια επιχείρηση από τους ανταγωνιστές, να ενισχύσει την αντίληψη πελατών για την ποιότητα και την αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών, και να συμβάλει στην επιτυχημένη εμπορική πορεία μιας εταιρείας. Στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO (όπως το ISO 9001) αποτελούν πολύτιμο εργαλείο. Τα εν λόγω πρότυπα θέτουν προδιαγραφές για τις διαδικασίες και τα συστήματα ποιότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η επιχείρηση πληροί υψηλά πρότυπα απόδοσης και ποιότητας. Στο επιχειρηματικό πλαίσιο, η υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας βάσει προτύπων ISO, όπως το ISO 9001, αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο. Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν ακριβείς προδιαγραφές για τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τα συστήματα ποιότητας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με υψηλά πρότυπα απόδοσης και ποιότητας. Η εφαρμογή της καινοτομίας blockchain στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών ανοίγει καινούριες προοπτικές για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες. Το blockchain 6 αντιπροσωπεύει ένα ανθεκτικό, ασφαλές και διαφανές σύστημα καταγραφής δεδομένων, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών. Οι αποδοτικοί εργαζόμενοι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και επιτυχία μιας επιχείρησης. Η αποτελεσματική τους συνεισφορά φέρνει πολυάριθμα οφέλη σε διάφορα επίπεδα. Φοιτητές: Ντοκάϊ Άννα, Α.Μ: 14284 Νικολόπουλος Γρηγόρης, Α.Μ: 14358 Τρεμπίτσκα Αλέξανδρος, Α.Μ: 14265 Επιβλέπων Καθηγητής: Θανάσας Γεώργιος Επιτροπή Επίβλεψης Πτυχιακής Εργασίας: Θανάσας Γεώργιος Λεωνίδας Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος
dc.description.translatedabstractΤotal Quality Management (TQM) is an approach designed to improve the overall performance and quality of a company systematically. This strategy focuses on the organized management and enhancement of all processes, activities, and resources within the organization. Fundamental principles of TQM involve engaging all members of the organization in improving quality, providing continuous education and training for the staff, ongoing enhancement of processes, and the gathering and analysis of data to support informed decision-making. Total Quality Management is associated with the ISO standard, an internationally recognized benchmark for quality management in the business sector. Implementing ISO standards and obtaining certification in alignment with these standards contribute to establishing dependable and effective business procedures. The trademark represents an important element of business recognition and distinctiveness. It is a graphic, symbol, word or combination of these that represents the identity of a business or a product. Branding is often related to corporate identity and communication with consumers. The purpose of the trademark is to create recognition and trust in the public. A strong brand can differentiate a business from competitors, enhance customer perception of the quality and value of products or services, and contribute to a company's successful business performance. In the context of a business, quality management systems according to ISO standards (such as ISO 9001) are a valuable tool. These standards set standards for quality processes and systems, confirming that the company meets high standards of performance and quality. In the business context, the adoption of quality management systems based on ISO standards, such as ISO 9001, is an essential tool. These standards set precise specifications for business processes and quality systems, while confirming that the business adheres to high standards of performance and quality. Applying blockchain innovation to enhancing customer satisfaction opens up new perspectives on how businesses manage their interactions with customers. Blockchain represents a durable, secure and transparent system of recording data, offering significant advantages in the field of customer service. Efficient employees are a critical factor for the growth and success of a business. Their effective contribution brings numerous benefits at various levels.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27076
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectΕμπορικό σήμα
dc.subjectΔιοίκηση ολικής ποιότητας
dc.subject.alternativeBrand
dc.subject.alternativeTotal quality management
dc.titleΕνδυνάμωση του εμπορικού σήματος μέσω της διοίκησης ολικής ποιότητας
dc.title.alternativeStrengthening the brand through total quality management

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ενδυνάμωση του Εμπορικού Σήματος Μέσω της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.pdf
Size:
1.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: