Διαδικτυακή εφαρμογή εκτίμησης ικανοτήτων υποψηφίων προς αναζήτηση εργασίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Ξένος, Διονύσιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται τη σχεδίαση και υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση τυπικών διαδικασιών στο χώρο αναζήτησης εργασίας και στην αμεσότερη αλληλεπίδραση όσων συμμετέχουν σε αυτόν. Περιγράφονται όλα τα στάδια ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης της εφαρμογής αυτής, στην οποία δόθηκε η ονομασία Jobber. Το τελικό σύστημα αποτελείται από δύο υποσυστήματα, ένα που απευθύνεται στους εργοδότες-εταιρείες, και ένα για τους υποψήφιους προς αναζήτηση εργασίας. Επεξηγείται η λειτουργικότητά τους, συνοδευόμενη από στιγμιότυπα της εφαρμογής. Ακολουθεί η αξιολόγησή της, όπου παρατίθενται λεπτομερώς οι μεθοδολογίες και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τα επιμέρους υποσυστήματα. Καταλήγοντας, παρουσιάζονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα, καθώς και κάποιες μελλοντικές προεκτάσεις για τις επόμενες εκδόσεις της εφαρμογής.

Description

Keywords

Διαδικτυακές εφαρμογές, Αναζήτηση εργασίας, Εργοδότες, Υποψήφιοι εργαζόμενοι, Δεξιότητες, Αντιστοίχιση

Citation