Ψηφιακό μάρκετινγκ 5.0 : μελέτη της βιωσιμότητας της ψηφιακής διαφήμισης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-15

Authors

Θεοφιλάς, Αθανάσιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Νευραλγικό τμήμα του ψηφιακού μάρκετινγκ αποτελεί και η ψηφιακή διαφήμιση η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του engagement. Η ικανότητα της διαφήμισης να παραδίδει προσεκτικά προετοιμασμένα μηνύματα στο ακροατήριο – στόχο, έχει προσδώσει σημαντική αξία στα προγράμματα marketing επιχειρήσεων και οργανισμών. Ιδιαίτερα η ψηφιακή διαφήμιση χρησιμοποιεί τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα κανάλια επικοινωνίας για να προωθήσει στοχευμένα το εμπορικό σήμα, το προϊόν (φυσικό ή ψηφιακό) και τις υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό. Στην παρούσα εργασία αφού αναφερθούν κάποια εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αναλύεται το οικοσύστημα των ψηφιακών διαφημίσεων μελετώντας τους βασικούς τύπους ψηφιακής διαφήμισης, δίνοντας έμφαση στις διαφημίσεις που προβάλλονται στο διαδίκτυο καθώς και στις διαφημίσεις που λαμβάνουν χώρα στις μηχανές αναζήτησης και προβάλλονται στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επίσης Θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη δυνατή απόδοση των διαφημίσεων, τα διαφορετικά μοντέλα πληρωμών, τους δείκτες απόδοσης, τις δυνατότητες στόχευσης - τοποθέτησης όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τέλος έχοντας ως γνώμονα την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, θα προσεγγίσουμε μέσα από την διεξαγωγή ερωτηματολογίου, την εκμάθηση του περιεχομένου μιας ψηφιακής διαφήμισης μέσα από την ιδέα του digital learning journey, αξιολογώντας τη διαδρομή μάθησης του χρήστη στο περιβάλλον της ψηφιακής διαφήμισης.

Description

Keywords

Ψηφιακό μάρκετινγκ, Ψηφιακή διαφήμιση, Διαδικτυακή διαφήμιση, Διαφήμιση αναζήτησης, Διαφήμιση προβολής, Στόχευση κοινού, Τοποθέτηση διαφήμισης, Παρακολούθηση διαφήμισης, Κατάταξη διαφημίσεων αναζήτησης, Μοντέλα πληρωμής, Ψηφιακή διαδρομή μάθησης, Διαδρομής μάθησης ψηφιακής διαφήμισης

Citation