Συναδελφική υποστήριξη και εμπιστοσύνη στην meta-covid περίοδο και διερεύνηση της σχέσης της με παράγοντες κινδύνου εξουθένωσης των εργαζομένων. Πρωτογενής έρευνα και μελέτη με αξιοποίηση της τρίτης έκδοσης του ερευνητικού εργαλείου COPSOQ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-03

Authors

Γιωργιοπούλου, Σοφία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Αυτή η εκτενής μελέτη εξέτασε την περίπλοκη συσχέτιση μεταξύ της συναδελφικής υποστήριξης, της εμπιστοσύνης στο χώρο εργασίας και της ευαισθησίας στην επαγγελματική εξουθένωση στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. Τα ευρήματα αποκάλυψαν μια σειρά από αντιλήψεις μεταξύ των εργαζομένων. Ενώ ορισμένα άτομα αναγνώρισαν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων και των προϊσταμένων τους, άλλα συνάντησαν εμπόδια όταν ζήτησαν βοήθεια και εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποτελεσματική επικοινωνία. Η παρουσία σωματικής και συναισθηματικής κόπωσης, υποδηλώνει πιθανότητα εργασιακής εξουθένωσης. Οι πρακτικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν την προώθηση περιβαλλόντων φροντίδας, τη βελτίωση της επικοινωνίας της ηγεσίας και την προσαρμογή των παρεμβάσεων για την ανακούφιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ωστόσο, η παρουσία περιορισμών όπως το περιορισμένο μέγεθος δείγματος και η χρήση διατομικού σχεδιασμού υποδηλώνει την ανάγκη για διαχρονική, πολυπαραγοντική έρευνα για την εξέταση σχετικών πτυχών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.

Description

Keywords

Συναδελφική υποστήριξη, Κίνδυνος εξουθένωσης, Meta-covid εποχή

Citation